Využitie a charakteristiky vzorovaného dróteného skla

V súčasnej dobe sa v stavebných konštrukciách stretávame s radou aplikácii skla s drótenou vložkou.
Drótená vložka ma zabrániť prípadným škodám pri krehkom porušení skla a páde nebezpečných úlomkov. V prípade, že je tento materiál využívaný v konštrukčných prvkoch, má projektant vychádzať so skutočných navrhovaných charakteristík dróteného skla, prípadné využitie bezpečnostného skla s vysokou pevnosťou. Veľmi často sú publikované nereálne hodnoty navrhovaných charakteristík dróteného skla. Príspevok obsahuje charakteristické a návrhové normy pevnosti a ďalšie údaje materiálu pre bežné používané vzorované drótené sklo stanovené na základe obmedzeného počtu skúšiek.

Drótené sklo
Za drótené sklo považujeme liate ploché sklo s drótenou vložkou. Drótené sklo sa často využívalo v dobe, keď súčasné požiadavky na bezpečnostné sklo boli nedosiahnuteľné. Pri nalomení skla trhlinou, drží pletivo črepy pohromade avšak pri úraze sú uvoľnené črepy aj s drótenou výstužou a potom sú sklenené črepy veľmi nebezpečné. Tento typ produktu preto nesmie byť používaný ako bezpečnostné sklo. Lom skla nastáva v niektorých nehomogénnych miestach, napr. vzduchové bubliny vo vnútri materiálu, vruby tvorené pri rezaní skla, korodujúce dróty v skle a podobne. Pevnosť skla taktiež ovplivňujú klimatické účinky, ktoré degradujú jeho vlastnosti. Sklo pod vplivom týchto účinkov starne a dochádza ku znižovaniu vnútorného napätia. Preto sa staré sklo veľmi obtiažne láme po narezaní diamantom. Sklo sa po zaťažení deformuje, je pružné a nastáva náhli lom.
Jedná sa o krehký materiál a dochádza k jeho porušeniu pri dosiahnutí medzných tlakov v ťahu.
Variačný koeficient stanovujúci tuhosť skla za ohybu dosahuje 16 až 33 %.
Pevnosť skla výrazne závisí od stavu povrchu skla, jeho defektov a interakcii s vlhkosťou a nečistotami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reality byty