Pravidlá správnej praxe v obkladačstve

Obkladačské práce by mal vykonávať kvalifikovaný obkladač, ktorý sa preukáže certifikátom a je schopný uzatvárať zmluvy o dielo s príslušnými zárukami. Investor môže v zmluve o dielo odkázať na príslušný štandard, podľa ktorého bude dielo uskutočnené.
Profesný zväz, asociácie a cechy
Po roku 1989 obnovovali svoju činnosť vedľa profesných komôr taktiež profesné zväzy, asociacie a cechy. Celá rada takýchto nevládnúcich organizácii vznikla v stavebníctve a vo výrobe stavebých hmôt. Vzory a príklady nachádzali u svojich predchodcov z prvej republiky a u podobných združení v zahraničí. Dôležitou súčasťou ich práce je kvalita práce v odbore, v ktorom pôsobia, účasť na prípadnom učňovskom doraste, organizácie akcii celoživotného vzdelávania a iné.
Medzi tieto organizácie patrí menovite Silikátovi zväz, ktorý bol založený v máji ako záujmové združenie. Zväz združujej 50 členov v oblasti ťažby a úpravy silikátových surovín a spracovania rôznych výrobkov z nich. Ďalší je napríklad cech obkladačov, ktorý vznikol v roku 1996 ako otvorená prefesná organizácia pre všetkých podnikateľov a živnostníkov pôsobiacich v obkladačskom odbore. Členovia cechu sú remeselníci- obkladači, ktorý nadväzujú na predstaviteľov nadväzujúcich služieb z oblasti kúpelňových štúdii, experti a výrobcovia obkladačského materiálu a technológii. Živnostenské spoločenstvá sa združujú v rôznych odborových asociáciach, združeniach a cechoch pod ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Jedná sa konkrétne o profesínu úniu stavebníctva, technických remesiel a technických zariadení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reality byty