Používanie chemických protipožiarných náterov na historické drevené konštrukcie

Národný pamiatkový, historický ústav (NPHÚ) ako celoštátna odborná inštitúcia praktizuje viacero činností týkajúcich sa ochrany, záchrany, evidencie a dokumentácie pamiatkového fondu. Pôsobí aj na poli metodickom a vedeckom, taktiež sa zameriava na to aby prostriedky (postupy a materiály) údržby a záchrany pamiatok nenarušovali ich autentické hodnoty a historickej pamiatky. K ním patria aj stavebné a konštrukčné charakteristiky. K tomuto bohato využívajú aj svoje priame skúsenosti so správou viac než stovky významných pamiatok.

Metodické vyjadrenie NPHÚ

Aplikáciou chemických protipožiarnych náterov je možné znížiť horľavosť dreva, prípadne zvýšiť požiarnu odolnosť drevených prvkov a konštrukcii, súčasne však v dôsledku aplikácie chemických protipožiarnych náterov dreva dochádza k závažnému poškodeniu pamiatkových aj úžitkových hodnôt dreva a drevených konštrukcii.
V prípade aplikácie chemických protipožiarnych náterov na drevo pamiatkovo chránených stavieb nie sú zásadné požiadavky na uchovanie dreva splnené a preto sa nedá ich používanie odporúčať. Namiesto chemických protipožiarnych náterov by mali byť volené iné spôsoby ochrany. Mala by byť uprednostnená vhodná kombinácia včasnej detekcie požiaru s bezprostredným protipožiarnym zásahom miestnych prostriedkov alebo automatický stabilný protipožiarny systém.
Tieto opatrenia a ich zavedenie by malo vždy vychádzať z konkrétnej situácie pri zohľadnení existujúcich pamiatkových hodnôt historickej alebo pamiatkovo chránenej stavby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reality byty