Hydrofobizácia plošne pamiatkovo chránených úprav

Pamiatkový ústav považuje za potrebné upozorniť na to, že v dôsledku nadužívania hydrofobizácie pamiatkovo chránených povrchových úprav v exteriéry alebo interiéry, ako sú vápenné nátery, omietky, štuky a ďalšie plastické prvky omietaných fasád, dochádza k pomerne závažnému poškodeniu ich pamiatkových a úžitkových hodnôt.

Východiská
Architektonické pamiatky sú pamiatkovo chránené ako celok. Ich dôležitou súčasťou sú teda aj povrchové materiáli a povrchové úpravy. Charakter povrchu a povrchových úprav priamo ovplinuje vnímanie pamiatok a ich výtvarných a estetických hodnôt, súčasne nesú pamiatkové, materiálové a ďalšie informácie.
Pamiatkovo chránené povrchové úpravy stavieb sú pohľadovo silne špecifické časti, ktoré vykazujú charakteristický, pre pamiatku špecifický, a teda
žiaduci spôsob starnutia , ktorý dotvára vierohodný obraz pamiatky ako historického dokumentu.
Historické povrchové úpravy sú z pravidla porézne, paropriepustné, kapilárne aktívne materiáli. Také povrchové úpravy zaisťujú systémovú ochranu neizolovanej murovky, na ktorú sú nanesené a to napríklad proti nadmernému vlhnutiu a ukladaniu solí. Nové doplnky. Ktoré sa používajú pri záchrane povrchových úprav pamiatkovo chránených stavieb, by mali byť prevedené za pomoci technologicky adekvátnych postupov a materiálov v súlade s pôvodným systémom budovy.
Nové materiály by mali byť vyberané s ohľadom na šetrnosť k originálom, odstrániteľnosť, kompatibilitu a funkčnosť povrchu a povrchových úprav, ktoré je potreba jednoznačne chrániť. Vždy je treba starostlivo zvážiť, zodpovedne a predvídavo zvažovať každý zásah, ktorý môže chránené hodnoty ovplivniť, alebo dokonca zmeniť či nenávratne poškodiť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reality byty