Energetická spotreba budov, dogmy a fakty.

Budovy postavené v Európskej únii spotrebúvajú približne 40 % všetkej energie, majú 30 % podiel na produkcii emisii CO2 a vytvárajú približne 40 % všetkých odpadov.

Nosnou témou je energetická spotreba budou v Európskej únii. Položme si teda otázku: Akú energiu spotrebunávajú budovy v EU? Zrejme budeme uvažovať o energii spojenej s fungovaním a životom budov. Teda predovšetkým to je energia potrebná na udržanie priaznivej vnútornej klímy, tj. Energia spotrebovaná na kúrenie/ chladenie.
Potrebné množstvo súvisí priamo so stavebým zhotovením budovy, s jej tvarom, polohou a kvalitou obvôdového a strešného plášťa. Nazývame ju teda energiou ovplivnenou.
Ďalšia energetická spotreba už závisí iba s aktívnym chodom budovy.
Pokiaľ ide o obytnú budovu, tak je to ohrev vody, varenie, pranie, osvetlenie, chod najrôznejších spotrebičov. Čo sa verejných budov týka, sú to kancelárske zariadenie a technické zariadenia.
Túto energiu energiu nazývame neovplivniteľnou.
Podiel nevovplivniteľnej energie z celkovej spotreby energie sa značne líši podľa intenzity užívania a podľa podľa úrovne záujmu jeho užívateľov. V priemere sa
dá uvažovať, že z celkovej spotreby energii pripadne 75 % na ovplivniteľné, 20 % energie spotrebuje na ohrev vody a varenie a 10 % na ostatnú spotrebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reality byty