Hydrofobizácia plošne pamiatkovo chránených úprav

Hydrofobizácia plošne pamiatkovo chránených úprav

Pamiatkový ústav považuje za potrebné upozorniť na to, že v dôsledku nadužívania hydrofobizácie pamiatkovo chránených povrchových úprav v exteriéry alebo interiéry, ako sú vápenné nátery, omietky, štuky a ďalšie...

Read More
Využitie a charakteristiky vzorovaného dróteného skla

Využitie a charakteristiky vzorovaného dróteného skla

V súčasnej dobe sa v stavebných konštrukciách stretávame s radou aplikácii skla s drótenou vložkou. Drótená vložka ma zabrániť prípadným škodám pri krehkom porušení skla a páde nebezpečných úlomkov. V prípade, že...

Read More
Energetická spotreba budov, dogmy a fakty.

Energetická spotreba budov, dogmy a fakty.

Budovy postavené v Európskej únii spotrebúvajú približne 40 % všetkej energie, majú 30 % podiel na produkcii emisii CO2 a vytvárajú približne 40 % všetkých odpadov. Nosnou témou je energetická spotreba budou v Európskej...

Read More
Používanie chemických protipožiarných náterov na historické drevené konštrukcie

Používanie chemických protipožiarných náterov na historické drevené konštrukcie

Národný pamiatkový, historický ústav (NPHÚ) ako celoštátna odborná inštitúcia praktizuje viacero činností týkajúcich sa ochrany, záchrany, evidencie a dokumentácie pamiatkového fondu. Pôsobí aj na poli metodickom a...

Read More
Betónové konštrukcie domov v pasívnom energetickom štandarde

Betónové konštrukcie domov v pasívnom energetickom štandarde

O výstavbe domov navrhnutý v pasívnom energetickom štandarde s betónovou prefabrikovanou stenovou nosnou konštrukciou doteraz veľa informácii nebolo, pritom táto technológia prináša niektoré významné výhody. Betón vykazuje...

Read More
Pravidlá správnej praxe v obkladačstve

Pravidlá správnej praxe v obkladačstve

Obkladačské práce by mal vykonávať kvalifikovaný obkladač, ktorý sa preukáže certifikátom a je schopný uzatvárať zmluvy o dielo s príslušnými zárukami. Investor môže v zmluve o dielo odkázať na príslušný štandard,...

Read More

Využitie a charakteristiky vzorovaného dróteného skla

On March 13, 2012    By admin    in Materály, Užitočné iformácie    0 Comments
Využitie a charakteristiky vzorovaného dróteného skla V súčasnej dobe sa v stavebných konštrukciách stretávame s radou aplikácii skla s drótenou vložkou. Drótená vložka ma zabrániť prípadným škodám pri krehkom porušení skla a páde nebezpečných úlomkov. V prípade, že je tento materiál využívaný v konštrukčných prvkoch, má projektant vychádzať so skutočných navrhovaných charakteristík dróteného skla, prípadné využitie bezpečnostného skla s vysokou pevnosťou. Veľmi často sú publikované nereálne hodnoty navrhovaných...

Betónové konštrukcie domov v pasívnom energetickom štandarde

On December 13, 2011    By admin    in Materály, Užitočné iformácie    0 Comments
Betónové konštrukcie domov v pasívnom energetickom štandarde O výstavbe domov navrhnutý v pasívnom energetickom štandarde s betónovou prefabrikovanou stenovou nosnou konštrukciou doteraz veľa informácii nebolo, pritom táto technológia prináša niektoré významné výhody. Betón vykazuje značnú pevnosť v tlaku, ktorá umožňuje navrhovať steny s veľmi malou hrúbkou, čo je v prípade realizácie stavieb s pasívnym energetickým štandardom veľmi výhodné. Požiadavky zaistiť dodatočnú tepelnoizolačnú funkciu pri čo najmenšej celkovej hrúbke...
reality byty