Betónové konštrukcie domov v pasívnom energetickom štandarde

O výstavbe domov navrhnutý v pasívnom energetickom štandarde s betónovou prefabrikovanou stenovou nosnou konštrukciou doteraz veľa informácii nebolo, pritom táto technológia prináša niektoré významné výhody.
Betón vykazuje značnú pevnosť v tlaku, ktorá umožňuje navrhovať steny s veľmi malou hrúbkou, čo je v prípade realizácie stavieb s pasívnym energetickým štandardom veľmi výhodné.
Požiadavky zaistiť dodatočnú tepelnoizolačnú funkciu pri čo najmenšej celkovej hrúbke obvôdovej steny plne zodpovedá napríklad betónová stena s hrúbkou 122 milimetrov, ktorá s vrstvou tepelnoizolačného penového polystyrénu s hrúbkou 350 milimetrov vytvára celkový obvôdový plášť o hrúbke 440 milimetrov, pri súčiniteli prestupu tepla U= 0,111 W/(m2K) a aspoň približne odpovedajúci únosnosti predstavuje celkovú hrúbku obvôdového plášťa 510 milimetrov. Tento rozdiel v hrúbke oboch stien (70 milimetrov) je v skutočnosti veľmi významný. Jednak významným znížením nákladov na realizáciu obytného domu ale aj úsporou obytnej plochy , ktorá v rodinných domoch predstavuje výmeru niekoľkých metrov štvorcových na jednom podlaží a súčasne táto zvýšená plocha zlepšuje toľko sledovaný parameter energetickej náročnosti domu (ENB), a to preto, že ENB sa vzťahuje práve k vnútornej obytnej ploche.
Táto technológia je zatiaľ v najväčšom merítku využívaná v bytových komplexoch postavených s pasívnym energetickým štandardom, alebo v polyfunkčných objektoch s pasívnym energetickým štandardom. Tento úkaz je tuzemskom realitnom trhu daný najmä technologickou náročnosťou betónovej prefabrikovanej konštrukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reality byty