Archive for February, 2012

Energetická spotreba budov, dogmy a fakty.

On February 13, 2012    By admin    in Užitočné iformácie    0 Comments
Energetická spotreba budov, dogmy a fakty. Budovy postavené v Európskej únii spotrebúvajú približne 40 % všetkej energie, majú 30 % podiel na produkcii emisii CO2 a vytvárajú približne 40 % všetkých odpadov. Nosnou témou je energetická spotreba budou v Európskej únii. Položme si teda otázku: Akú energiu spotrebunávajú budovy v EU? Zrejme budeme uvažovať o energii spojenej s fungovaním a životom budov. Teda predovšetkým to je energia potrebná na udržanie priaznivej vnútornej klímy, tj. Energia spotrebovaná na kúrenie/...
reality byty