Archive for January, 2012

Používanie chemických protipožiarných náterov na historické drevené konštrukcie

On January 13, 2012    By admin    in Historické budovy, Užitočné iformácie    0 Comments
Používanie chemických protipožiarných náterov na historické drevené konštrukcie Národný pamiatkový, historický ústav (NPHÚ) ako celoštátna odborná inštitúcia praktizuje viacero činností týkajúcich sa ochrany, záchrany, evidencie a dokumentácie pamiatkového fondu. Pôsobí aj na poli metodickom a vedeckom, taktiež sa zameriava na to aby prostriedky (postupy a materiály) údržby a záchrany pamiatok nenarušovali ich autentické hodnoty a historickej pamiatky. K ním patria aj stavebné a konštrukčné charakteristiky. K tomuto bohato využívajú aj svoje priame...
reality byty