Archive for November, 2011

Pravidlá správnej praxe v obkladačstve

On November 13, 2011    By admin    in Užitočné iformácie    0 Comments
 Pravidlá správnej praxe v obkladačstve Obkladačské práce by mal vykonávať kvalifikovaný obkladač, ktorý sa preukáže certifikátom a je schopný uzatvárať zmluvy o dielo s príslušnými zárukami. Investor môže v zmluve o dielo odkázať na príslušný štandard, podľa ktorého bude dielo uskutočnené. Profesný zväz, asociácie a cechy Po roku 1989 obnovovali svoju činnosť vedľa profesných komôr taktiež profesné zväzy, asociacie a cechy. Celá rada takýchto nevládnúcich organizácii vznikla v stavebníctve a vo výrobe...
reality byty